Participatie wordt ge(s)maakt

Methodieken

De keuze van methodiek en aanpak gebeurt op het einde van het voorbereidend denkproces (zie luik ‘Ontwerp je participatieproces’).
Eenmaal je weet wat en wie je wil bereiken, in welke fase en in welke mate je bewoners wil betrekken … kan je beginnen nadenken over de wenselijke aanpak.
Vanuit de praktijk blijkt alvast dat in veel processen een mix aan methodes nodig is. Hieronder vind je een aantal interessante links met heel wat boeiende methodieken.

De participatiekoffer van Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Café dialoog                                                   Stratenplan
                                               Stellingenspel                                                Onthaalbrochure
            Buurtbabbels                                      Wijkontwikkelingsplan
                                   Buurtkrant                                                      Dialoogwandeling

Deze instrumentenbox biedt een concrete ruggensteun om de betrokkenheid van verschillende groepen op een creatieve en laagdrempelige manier te stimuleren.

De 'Participatiehefboom' telt twee delen:

 • Het eerste deel, Methodes geeft stap voor stap inzicht in het opzetten van tien beklijvende participatieprocessen.
 • Deel twee, Handvatten, reikt een waaier van een twintigtal participatieactiviteiten en -kanalen aan die sterk variëren qua opzet, intensiteit en duurzaamheid.

 

Nog meer interesse voor methodieken?

 • Praktijkenbank VVSG
  Op de website van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) staat een databank met een oplijsting van interessante praktijken van lokale besturen. Deze oplijsting is opgedeeld volgens diverse beleidsthema’s: armoede, energie, cultuur, burgerzaken, jeugd …
  Bij het beleidsthema ‘inspraak en participatie’ staan tal van initiatieven en methodieken van lokale besturen en andere partnerorganisaties op vlak van bewonersparticipatie en interactieve beleidsvorming.
  http://www.vvsg.be/NP/Lists/NP/AllItems.aspx?PageView=Shared
 • Participatiewijzer
  De Participatiewijzer is een website die helpt om burgers en organisaties te betrekken bij het gemeentebeleid of bij een gemeentelijk project. De Participatiewijzer is in de eerste plaats gemaakt voor (en door) medewerkers van gemeenten. Maar ook voor alle andere overheden en organisaties die burgers willen betrekken bij beleid is deze site een handig hulpmiddel.
  www.participatiewijzer.nl
 • Participatiewiki
  Participatiewiki is een initiatief van De Wakkere Burger, Sociumi en Stichting Lodewijk de Raet. Deze website verzamelt en verspreidt wetenswaardigheden, kennis, methodieken, nieuwtjes en boeiende links over participatie in de brede zin: van participatie in de woonwijk tot de stad of gemeente, maar ook in private organisaties, het verenigingsleven, een sociale beweging, het vrijwilligerswerk, een actiegroep, het buurtcentrum, het politieke bestel …
  www.participatiewiki.be
 • Afwegingskader beleidsparticipatie VVSG
  Dit afwegingskader beleidsparticipatie kan u helpen bij het voorbereidende denkwerk om bewoners te betrekken bij het lokaal beleid. Het bevat richtlijnen om te bepalen of en op welke manier u burgers laat meepraten over het lokaal beleid. Wanneer u het volledige afwegingskader invult, kan u aan de hand van een zoekfunctie enkele methodieken selecteren. Het afwegingskader kan zowel voor medewerkers als voor beleidsmakers een hulpmiddel zijn.
  http://www.vvsg.be/thema/participatie/Methodieken/Forms/AllItems.aspx