Participatie wordt ge(s)maakt

Hoe ver? Over de graad op de participatieladder

De manier waarop bewoners betrokken worden en zijn op het beleid, kent veel gradaties. De participatieladder is een handig instrument om per participatieproces de intensiteit van de wederzijdse betrokkenheid tussen bewoners en bestuur aan te tonen.

  • Deze ladder is geen statisch gegeven, de verschillende stadia kunnen dynamisch in elkaar lopen.
  • Er wordt geen waardeoordeel verbonden aan de gradaties. De ‘hoogste’ trede is dus niet altijd de meest aangewezen of de ‘beste’ methode.
  • Bekijk per onderwerp/beleidsfase welke graad van participatie mogelijk en wenselijk is.
  • De ladder is enkel een instrument om voor jezelf beleidsinitiatieven te categoriseren en te bekijken hoe ver je wil/kan gaan met bewonersparticipatie.

Ga als lokaal bestuur zelf na of jullie manier van participatie beweegt op de ladder of ‘vastgeroest’ zit op een trede.

 

Lees meer