Participatie wordt ge(s)maakt

Interessante links

Overzicht van een aantal links met interessante informatie over bewonersparticipatie

Samenwerking met bestuur, overheden, partners …

Subsidiekanalen

 Thematische websites

Leuke methodieken en voorbeelden

 • www.dagvandeburen.be
  De Dag van de Buren is een initiatief dat zich richt tot alle inwoners van België en Europa om samen een gezellige en gastvrije avond met hun buren door te brengen. Hoewel de buren uitnodigen en samen een gezellige avond doorbrengen met een hapje en een drankje, niet alle problemen van onze maatschappij zal oplossen, is het een kleine stap die het begin kan zijn van een groter geheel. Het moedigt het samenhorigheidsgevoel aan en creëert een nieuwe vorm van solidariteit tussen mensen die elkaar pas hebben leren kennen. Heel wat lokale besturen ondersteunen lokale initiatieven in de eigen gemeente.
 • www.dorpmettoekomst.be
 • Met de Vlaamse prijs ‘Dorp met toekomst’ stimuleerde de Landelijke Gilde in samenwerking met Cera en de Vlaamse Overheid van 2007 tot 2009 diverse initiatieven in Vlaanderen om de leefbaarheid in dorpen te vergroten.
  Dorp met toekomst als initiatief bestaat op vandaag niet meer, maar de brochure “Beweeg je dorp, doe mee! Overzicht, goede voorbeelden en tips 2007-2009” is een inspiratiebron voor andere dorpsbewoners om initiatief te nemen.
  Bijlage: PDF
 • www.dewakkereburger.be
  Het werkdomein van De Wakkere Burger vzw is burgerparticipatie en lokale democratie. De vzw ondersteunt de maatschappelijke beweging voor betere voorlichting en inspraak van de burgers. Deze opdracht houdt een combinatie van activiteiten in zoals vorming en sensibilisering, maatschappelijke actie en beleidsbeïnvloeding,  adviesverlening voor de plaatselijke praktijk, publicaties, een gespecialiseerde documentatiedienst, studie- en onderzoekswerk …
 • www.thuisindestad.be
  Thuis in de stad is de noemer waaronder tal van projecten vallen, die de leefbaarheid in de steden moet bevorderen. ’Thuis in de stad’ wil een kruispunt zijn voor al wie in Vlaanderen met Stedenbeleid bezig is. Deze site is bedoeld voor zowel beleidsmensen, investeerders, het middenveld als geïnteresseerde burgers.
 • www.dorpinzicht.be
  DORP inZICHT is een methodiek die bewoners van kleine landelijke gemeenten uitnodigt om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren.
 • users.skynet.be/sociumi
  Sociumi wil burgers mobiliseren tot maatschappelijke participatie en biedt advies, begeleiding, informatie en ondersteuning op vlak van actief burgerschap en aanverwante thema’s.
 • www.deverenigdeverenigingen.be
  ‘de Verenigde Verenigingen’ is de spreekbuis van het middenveld. Dit samenwerkingsverband werkt aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen met raad en daad te ondersteunen, het beleid te beïnvloeden en verenigingen bij het grote publiek en doelgroepen te promoten.
 • www.participatiewiki.be
  Participatiewiki verzamelt en verspreidt wetenswaardigheden, kennis, nieuwtjes en boeiende weblinks over participatie.
 • www.wijkalliantie.nl
  WijkAlliantie is een onafhankelijk landelijk netwerk van praktische mensen, actief in vele maatschappelijke (buurt)initiatieven. WijkAlliantie verenigt en steunt creatieve, sociaal ondernemende mensen die zelf en met elkaar werken aan een veilige en prettige leefomgeving.
 • www.burgersaanhetstuur.nl
  Burgerinitiatieven beginnen vaak hoopvol maar lopen dan na verloop van tijd vast, zonder dat duidelijk is wat de reden daarvoor is. Met de methodiek Burgers aan het Stuur zorgt u voor een gezamenlijke aanpak van burgerparticipatie en kunt u aan de slag om de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt te vergroten.
 • www.movisie.nl
  MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Goed om weten

 •  Sabam
  • Wil je een optreden organiseren, een filmvoorstelling houden, cd's afspelen of gewoon de radio aanzetten op een openbare plek, dan moet dit worden aangegeven aan Sabam (vereniging voor auteursrechten).
  • Het aanvraagformulier voor een evenement stuur je minstens 10 dagen voor het feest naar de lokale agent van Sabam.
  • De betaling van de onkosten doe je voor het feest zelf.
  • De tarieven kan je inkijken op de website www.sabam.be. Een straat- of buurtfeest valt onder de tariefcategorie "evenementen". Wil je vooraf een berekening van je kosten, vraag dan een kostenraming. De kosten variëren naargelang het aantal aanwezigen en de inkomprijs.
  • Aanvragen voor West-Vlaanderen via: 
   www.sabam.be
   Lijsterstraat 25, 8400 Oostende
   059 70 60 14
   agent.oostende@sabam.be
 • Billijke vergoeding
  Naast de sabamvergoeding voor de auteurs, componisten en uitgevers van muziek bestaat er ook een "billijke vergoeding". Dit is de vergoeding voor de uitvoerende kunstenaars en producenten.
  Wanneer aanvragen?
  • Stedelijke ontmoetingscentra: vraag na bij jou gemeente of er een afspraak is omtrent billijke vergoeding. In sommige gevallen betaalt het gemeentebestuur reeds een forfait voor de ontmoetingscentra.
  • Openlucht, tent, loods…: steeds op voorhand aanvragen. Je bent verplicht de aangifte ten laatste vijf dagen voor de activiteit te doen.
  • Aanvragen via: 
   www.bvergoed.be
   Postbus 181, 9000 Gent
   070 66 00 16