Participatie wordt ge(s)maakt

Samenwerken met je bestuur

Werking van je bestuur
… over de structuur van je gemeente, beleidsplannen en begroting

Openbaarheid van bestuur
… over het recht op inzage in bestuursdocumenten

Goed partnerschap met je lokaal bestuur
… over een goede verstandhouding en de wisselwerking met je lokaal bestuur

Van probleem naar oplossing
… over de weg van een eerste vaststelling van een probleem naar een gedeelde oplossing