Participatie wordt ge(s)maakt

Agenda van je bewonersgroep

Wat wil je doen met je bewonersgroep?

 • Vandaag iets doen voor je buurt (korte termijn),
 • en ook iets in de toekomst veranderen (lange termijn).

Wie kan dit mee realiseren?

 • Wat kan je zelf als bewonersgroep of buurt doen?
 • Waarvoor heb je samenwerking nodig met het lokaal bestuur of partners?

Een mix aan werkpunten is belangrijk

 • Werk je enkel op lange termijn, dan raak je gefrustreerd doordat het resultaat (te) lang uitblijft.
 • Werk je enkel op korte termijn, dan mist een groep toekomstperspectief. Dit maakt het ook moeilijk om nieuwe geïnteresseerden aan te trekken.
 • Kijk je enkel in de richting van het lokaal bestuur om resultaten te verkrijgen, dan ben je als groep te sterk afhankelijk. Dit kan een positieve relatie met het bestuur bemoeilijken.
 • Je hoeft het als bewonersgroep daarom niet alleen te doen. Ga zeker op zoek naar partners die je kunnen helpen, o.a. handelaars, verenigingen …
 • Maak van je bewonersgroep geen klaagbank! Werk zowel aan knelpunten als aan troeven

Doetip

Vul met jouw bewonersgroep dit schema in en ga na of jullie agenda een evenwichtige mix aan werkpunten omvat (download hier een blanco schema)

  KORTE TERMIJN LANGE TERMIJN

VANUIT DORP, BUURT OF WIJK

 • Bewonersgroep zelf
 • Samen met andere partners
  vb. winkels, school, verenigingen,…
Als bewonersgroep ondernemen wij op korte termijn volgende initiatieven: …

Bijvoorbeeld:
 • Actie tegen afval en sluikstorten
 • Onthaal nieuwe inwoners in overleg met verenigingen organiseren 
Als bewonersgroep ondernemen wij op lange termijn volgende initiatieven: …

Bijvoorbeeld:
 • Sociale ontmoetingsplaats realiseren in samenwerking met lokale verenigingen

VANUIT OVERHEID EN DIENSTEN

 • Lokaal bestuur
 • Andere partners betrokken
  vb. De Lijn, Provincie,…

Het lokaal bestuur en/of partners plannen op korte termijn volgende initiatieven: …

Bijvoorbeeld:

 • Onderhoud grachten
 • Metingen verkeerssnelheid
 • Fietssuggestiestroken

Het lokaal bestuur en/of partners plannen op lange termijn volgende initiatieven: …

Bijvoorbeeld:

 • Heraanleg dorpsplein
 • Aanpak verkeersinfrastructuur: vb. asverschuiving,…

  

Enkele tips

 • Je kan niet aan alles tegelijk werken. Durf daarom keuzes te maken tussen de werkpunten en bepaal zo je prioriteiten.
 • Combineer moeilijke met eenvoudige thema’s. Dit houdt de motivatie van je bewonersgroep hoog.
 • Formuleer positieve en haalbare doelen.
 • Zorg voor een agenda die door de medebewoners als belangrijk wordt beschouwd. Op die manier creëer je betrokkenheid.