Participatie wordt ge(s)maakt

Een bewonersgroep opstarten

Elke bewonersgroep heeft een eigen reden om van start te gaan. De meest voorkomende redenen zijn:

  • Een knelpunt in je buurt dat je wil oplossen
  • De contacten tussen de bewoners van je buurt die je wil verbeteren
  • De brug die je wil maken tussen je buurt en je lokaal bestuur

Het kan uiteraard zijn dat je als groep inzet op meerdere van deze doelstellingen.

Wie is initiatiefnemer

  • Een of meerdere bewoners richten zelf een bewonersgroep op.
  • Het lokaal bestuur neemt initiatief om bewonersgroepen op te richten en te ondersteunen, bijvoorbeeld via bewonersplatforms, dorps- of wijkraden …

In beide gevallen is het van belang om als bewonersgroep een eigen dynamiek te creëren voor je buurt. Ga dus op zoek naar een invulling die aansluit bij de noden en behoeften van de bewoners.

Enkele tips

  • Zorg dat het doel van je bewonersgroep voor alle leden duidelijk is!
  • Maak voldoende lawaai! Laat aan de bewoners en het lokaal bestuur weten dat je bewonersgroep bestaat en waarrond je zal werken.
  • Ga mee met de tijd! Het doel van een bewonersgroep kan en mag veranderen. Het is goed om dit af en toe met de volledige groep te herbekijken.
  • Denk verder dan je eigen voetpad! Als bewonersgroep werk je best vanuit het algemeen belang van je buurt. Waar wordt je buurt beter van? Waar liggen de bewoners van je dorp wakker van?