Participatie wordt ge(s)maakt

Taken binnen je groep

Het kan handig zijn om binnen je bewonersgroep met een (duidelijke) taakverdeling te werken. Heel wat groepen doen dit ook. Let wel, welke taken er ook zijn, je bewonersgroep is en blijft een samenwerking van en tussen een groep mensen. Iedere rol is even belangrijk!

 • Voorzitter
  De voorzitter leidt de vergadering in goede banen: agendapunten op voorhand bundelen, de agenda opstellen, iedereen aan bod laten komen, taken verdelen waar nodig …
 • Verslaggever
  De verslaggever maakt het verslag van de vergadering met hierin de belangrijkste conclusies en afspraken. Dit verslag wordt verspreid naar de leden van de bewonersgroep en eventueel ook naar andere geïnteresseerden.
 • Themaverantwoordelijken
  Sommige mensen hebben zelf al expertise opgebouwd of hebben interesse in bepaalde thema’s: vrije tijd, cultuur, mobiliteit, jeugd, communicatie … Maak handig gebruik van deze kennis in eigen rangen om bijvoorbeeld een werkgroep te leiden of een agendapunt op te volgen.
 • Werkgroep
  Bewoners die rond een bepaald thema een (tijdelijke) werkgroep opstarten om voorbereidend werk te verrichten of een activiteit praktisch te organiseren. Bijvoorbeeld een werkgroep dorpsfeest, nieuwsbrief, verkeer …
 • Time keeper
  Iemand die afspraken en deadlines in het oog houdt, zowel tijdens de vergadering als bij de opvolging van taken.
 • Nog enkele andere taken
  • Contactpersoon naar bestuur toe
  • Penningmeester
  • Klaarzetten van de zaal
  • Rondbrengen uitnodigingen, flyers, dorpskrant …
  • Drankverantwoordelijke
  • Communicatieverantwoordelijke

Enkel tips

 • Vele handen maken licht werk! Verdeel het werk zodat het voor iedereen haalbaar is én niet alle kennis en kunde bij één persoon blijft.
 • Spreek de leden van je groep aan op hun talenten, dit zorgt voor meer motivatie bij het uitvoeren van hun taak.
 • Ga buiten je groep ook op zoek naar talenten die van pas kunnen komen, zoals bijvoorbeeld een lokaal muziekgroepje, een fotograaf, iemand met groene vingers …
 • Zorg voor een democratische werking van je bewonersgroep. Na verloop van tijd kunnen taken naar andere mensen doorschuiven of herbevestigd worden. Las hiervoor regelmatig een evaluatie van de taken in.
 • Vergeet niet om mensen af en toe eens in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor hun inzet.