Participatie wordt ge(s)maakt

Zijn we goed bezig?

Als bewonersgroep is het belangrijk om af en toe stil te staan bij volgende vragen:

 • Is iedereen nog tevreden?
 • Hoe zit het met de motivatie?
 • Wat is nodig om blijvend een goede werking te realiseren?
 • Wat maakt dat jij komt en andere mensen niet komen?

Zo kan je op tijd inspelen op een eventuele koerswijziging, discussie …

Hieronder vind je twee evaluatiemethodes om mee aan de slag te gaan.

Bordspel … een participatieve verkenning van je buurt

 • Noem alle leden van het college van burgemeester en schepenen van je stad of gemeente, met hun respectievelijke bevoegdheid
 • Wie mis je in de samenstelling van je groep?
 • Hoeveel keer haalde je met de bewonersgroep de pers?
 • Benoem jullie grootste uitdaging voor volgend jaar

Een gezelschapsspel dat je met de leden van jouw bewonersgroep kan spelen.

Het bordspel neemt je mee naar alle hoekjes van je omgeving, wijk, dorp … via een bochtig parcours. Precies omdat werken aan een betere woon- en leefomgeving zelden rechtlijnig verloopt.

Download: bordspel met bijhorende legende (2,5 MB) 

Benieuwd naar de mening van je bewonersgroep?

Het kan een goede oefening zijn om alle leden van je bewonersgroep te vragen naar hun bedenkingen en/of beschouwingen om en rond onderstaande trefwoorden:

 • Agenda
 • Samenstelling van de groep
 • Grootte van de groep
 • Verloop van de vergaderingen
 • Frequentie en tijdstip van vergaderingen
 • Contact met stadsbestuur
 • Contact met de bewoners
 • Contact met andere bewonersgroepen
 • Moeilijkste dossier tot nu toe
 • Mooiste resultaat tot nu toe
 • Leukste moment tot nu toe
 • Grootste uitdaging voor straks

Doe-tip

Print deze woorden af in kaartjesvorm en druk de kaartjes in tweevoud af. Verdeel de kaartjes in de groep zodat elk thema tweemaal uitgedeeld wordt. Op die manier heb je telkens twee bewoners die als eerste hun mening over een thema kunnen geven. Daarna kan de groep aanvullen.

Download: pdf met kaartjes