Participatie wordt ge(s)maakt

U bent hier: Publicaties

Publicaties

Duo-publicatie bewonersparticipatie

Twee publicaties van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen over bewonersparticipatie

Beslist meebeslissen!

Ideeën en praktijkverhalen voor bewoners tuk op participatie.

Deze publicatie baseert zich op de praktijkervaringen van heel wat bewonersgroepen. 
Er is aandacht voor de interne werking, het bindweefsel, van de bewonersgroep: groeiprocessen, samenstelling, taakverdeling…
Maar natuurlijk worden ook de externe relaties en de werking in de spots geplaatst. Contact met bestuur, communicatie, resultaatsgericht werken… helpen bewonersgroepen successen te boeken.

Bruikbaar materiaal voor bewonersgroepen.
Bruikbaar materiaal ook voor besturen die benieuwd zijn hoe bewonersgroepen nu eigenlijk werken.

Downloaden van brochure
Downloaden van 3-luik 

 

Beslist anders beslissen!

Het surplus voor besturen als bewoners het beleid mee sturen.

Deze brochure is geschreven voor lokale besturen. 
Wat kan participatief beleid voor hen betekenen? 
Wat zijn winstpunten? Wat zijn valkuilen? 
En hoe wordt ook binnen een bestuur een draagvlak voor participatief werken uitgebouwd?
Mandatarissen en ambtenaren spekken het geheel met een resem praktijkverhalen.

Bruikbaar materiaal voor lokale beleidmakers.
Bruikbaar materiaal ook voor bewonersgroepen die benieuwd zijn hoe lokale besturen aankijken tegen hun participatieve inzet.

Downloaden van brochure
Downloaden van 3-luik

 

Bestellen van de duo-publicatie kan via

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Telefoon: 051 24 29 28
E-mail: dolores.pluym@samenlevingsopbouw.be

Prijs: € 25 voor de duo-publicatie (incl. verzendingskosten)
(Te vermelden bij bestelling: naam, adres, telefoon, e-mail, functie en ev. facturatieadres)